İsg eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programı, C Sınıfı İş Güvenliği Kursu, B Sınıfı İş Güvenliği Yükselme Kursu, A Sınıfı İş Güvenliği Yükselme Kursu, İş Yeri Hekimliği Kursu, Diğer Sağlık Personeli Kursu, Giresun Üniversitesi, Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Sivas, Rize, Türkiye'nin her yerinden uzaktan eğitim olan kursumuza katılabilirsiniz.

Aile Danışmanlığı

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Sürekli Eğitim Merkezimiz "Aile Danışmanlığı Sertifika Programıyla, " Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca 4 Eylül 2012 ve 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” doğrultusunda, uzman akademisyenler tarafından 300 saati teorik 150 saati uygulamalı olmak üzere toplam 450 saatlik eğitim programı, profesyonel "Aile Danışmanları" yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Aile danışmanının eğitimi ve nitelikleri

MADDE 14 – (1) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

SERTİFİKA PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Psikolojik Danışma ve Rehberlik

- Psikoloji

- Tıp

- Çocuk Gelişimi

- Sosyal Hizmetler

- Sosyoloji

- Hemşirelik

Yukarıdaki alanlarından birinden, en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar.

Kurs Süresi

 Teorik           : 300 saat
Pratik             : 130 saat
Süpervizyon : 50 saat
 

Katılım Ücreti

 


 

NOT:

Eğitim, kursiyer sayısı 20 kişi olunca krsiyerlere belirtilecektir. Kurs programı daha sonra duyurulacaktır. 

İletişim:

 gusem@giresun.edu.tr      

erhan.isler@giresun.edu.tr